Flash軟體升級教學

您在瀏覽591房屋交易網時,無法查看到房屋圖片、無法上傳房屋照片等相關情況,則有可能是您「Flash」軟體版本過低。版本過低只需升級即可正常使用,升級方法可參見以下教學說明。

Flash Player版本升級驟步如下:

一、請您使用Internet Explorergoogle或其他相關瀏覽器,至網址欄位部分輸入:ip.591.com.tw網址。

 


二、點擊Flash Player選項右邊的「下載」。

 


三、請點擊「立即安裝」按鈕。     


四、請您耐心等待1~3分鐘。                                                                            


五、請點擊「瀏覽」選擇文件存放位置。


六、請點擊「保存文件」按鈕。